Miele Centar Elda Lux

WiFi Conn@ct

Mobilno dostupni!
U okviru MobileControl aplikacije imate mogućnost kontrole nad Vašim uređajima preko pametnomg telefona ili tableta. Na taj način možete pratiti status programa, te odabrati vrstu programa ili pokretanje programa na Vašem uređaju neovisno o mjestu na kojem se nalazite. Jednostavno, preuzmite aplikaciju Miele@mobile i priključite uređaj na Miele@home. Dok Vi dođete kući, Vaši Miele uređaji odradili su sav posao.