Miele Centar Elda Lux

Sistem za peglanje na paru

FashionMaster

Peglajte s užitkom: Mnogobrojne mogućnosti primjene i funkcije znatno olakšavaju peglanje

Karakteristike ovise o modelu